1kala
10 مرداد 1401 - 17:26

تشکیل فوری دولت عراق منجر به پایان بحران می شود

یکی از رهبران ائتلاف فتح عراق با بیان اینکه مصطفی الکاظمی از شرایط بحرانی به وجود آمده به دنبال اهداف مشکوک است، تاکید کرد که تسریع در روند تشکیل دولت السودانی منجر به پایان بحران می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد التمیمی» از رهبران ائتلاف فتح عراق با بیان اینکه مصطفی الکاظمی نخست پیشبرد امور این کشور از شرایط بحرانی به وجود آمده دنبال اهداف مشکوک است، تاکید کرد که تسریع در روند تشکیل دولت محمد شیاع السودانی تنها ضامن پایان دادن به بحران کنونی است. خبرگزاری مهروی افزود: هر روز روشن‌تر از دیروز می‌شود که دولت الکاظمی، از حوادث به وجود آمده در عراق به دنبال اهداف مشکوک است و او برای نیل به اهداف خود توجهی به پیامدهای آن برای ثبات و امنیت عراق ندارد. این عضو ائتلاف فتح تاکید کرد: تسریع در روند تشکیل دولت السودانی تنها ضمانت پایان دادن به بحران کنونی و ممانعت از ورود کشور به تونلی تاریک به خاطر بن بست سیاسی است. الدیلمی تاکید کرد: تغییر قانون اساسی بدون توافق ملی امکان پذیر نیست و باید بر اساس ساز و کارهایی باشد که قانون اساسی فعلی آن را تضمین کرده است. وی ادامه داد: برخی به دنبال فتنه و آشوب داخلی میان گروه‌های مختلف هستند که باید در قبال آن هوشیار بود و باید برای رسیدن به آرامش و گفتگو میان همه طرف‌ها تلاش کرد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 513033