1kala
09 مرداد 1401 - 20:14

شیوخ الانبار درباره نفوذ بیگانگان به تظاهرات عراق هشدار دادند

شیوخ و بزرگان استان الانبار در مورد نفوذ بیگانگان به تظاهرات منطقه سبز بغداد هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، شیخ ماجد الدیلمی یکی از شیوخ و بزرگان استان استان الانبار در مورد نفوذ بیگانگان به تظاهرات شهروندان عراقی در منطقه سبز بغداد هشدار داد و گفت: در گذشته نیز چنین اقدامی توسط عناصر مزاحم سابقه داشته است. خبرگزاری مهروی افزود: شیوخ و بزرگان خواهان خاموش شدن فعلی آتش فتنه هستند و ما باید در قبال پیامدهای نفوذ به تظاهرات شهروندان در منطقه سبز بغداد از سوی عناصر مورد حمایت خارجی برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر هوشیار باشیم. الدیلمی تاکید کرد که هدف اصلی از نفوذ خارجی‌ها و حمایت از عناصر مورد حمایت خود در تظاهرات منطقه سبز بغداد، تضعیف عراق و مقدمه چینی برای ایجاد جنگ داخلی است. وی افزود: طرف‌های خارجی تلاش می‌کنند شهروندان عراقی را به سمت درگیری سوق دهند و ما امیدواریم که افراد مخلص و وطن دوست این بحران را مهار کنند و به دنبال فتنه کشیده نشوند. الدیمی یادآور شد: از همه طرف انتظار می‌رود که به دنبال آرامش و گفتگو باشند و مانع از تشدید اوضاع شوند، در هر صورت نمی‌توان هیچ طرفی را از ساز و کار تشکیل دولت کنار گذاشت؛ چرا که چنین اقدامی دارای عواقب ناگواری است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 507899